Зогсоол нисэх онгоцны буудал Galeão газрын зураг
Зураг зогсоол нисэх онгоцны буудал Galeão